„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”
PROW
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Usprawnienie procesu produkcji i formowania wyrobów w kierunku ich innowacyjności przez zakup maszyn i urządzeń.
Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Dane teleadresowe

Zakład Masarski "WIĘCEK" Sp.J.
Adolf, Dariusz, Klaudiusz Więcek
Psary, ul.Kopernika 6
42-287 Lubsza


Hurtownia:
Psary ul. Kopernika 6
tel. 34 357 90 37
tel. 34 357 90 07

e-mail: wiecek@cze.pl

Sklepy firmowe