„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”
PROW
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Usprawnienie procesu produkcji i formowania wyrobów w kierunku ich innowacyjności przez zakup maszyn i urządzeń.
Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Oferowane produkty

- Udziec ciel bk

- Łopatka ciel bk

- Kotlet ciel

- Karczek ciel

- Żeberka ciel

- Gicz ciel

- Kości ciel

- Ozor ciel

- Płuca ciel

- Serca ciel

- Wątroba ciel