„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”
PROW
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Usprawnienie procesu produkcji i formowania wyrobów w kierunku ich innowacyjności przez zakup maszyn i urządzeń.
Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Oferowane produkty

- Kiełbasa śląska

- Kiełbasa zwyczajna

- Kiełbasa swojska

- Kiełbasa świąteczna – tradycyjna

- Kiełbaski debreczyńskie

- Kiełbasa polska surowa

- Kiełbasa z komina

- Kiełbasa szlachecka

- Kiełbasa grillowa

- Kiełbaski serowe

- Kiełbasa drobiowa cienka

- Kiełbasa biała parzona

- Kiełbasa biała surowa

- Frankfuterki surowe wędzone

- Frankfuterki parzone

- Frankfuterki białe

- Parówki śląskie

- Parówkowa kiełbasa

- Kiełbasa jałowcowa

- Kiełbasa myśliwska

- Kiełbasa podsuszana

- Kabanosy

- Kiełbaski krakowskie

- Kiełbasa choriso

- Kiełbasa bałkańska