„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”
PROW
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Usprawnienie procesu produkcji i formowania wyrobów w kierunku ich innowacyjności przez zakup maszyn i urządzeń.
Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Oferowane produkty

- Wołowina bk extra

- Ligawa woł

- Wołowina zk

- Rozbef

- Antrykot

- Pręga woł

- Polędwica woł

- Mięso gulaszowe woł

- Ozor woł

- Ogon woł

- Rolady śląskie woł

- Wołowina kl. II