„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”
PROW
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Usprawnienie procesu produkcji i formowania wyrobów w kierunku ich innowacyjności przez zakup maszyn i urządzeń.
Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Kilka słow o naszej firmie

Znak firmowy zakładu mięsno – wędliniarskiego „WIĘCEK” dostrzec można na jej wyrobach, które są dostępne w 11 sklepach firmowych na terenie powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego. Znak firmowy, tradycja działalności firmy zapoczątkowanej w 1923 roku przez Jana Więcka – ojca i dziadka obecnych właścicieli zakładu – obliguje do tego, by słowo „śląska rodzinna tradycja” znaczyło jakość i różnorodność opartą o rodzinne receptury przy zastosowaniu najnowszych technologii i technik produkcji – zgodnie deklarują Adolf Więcek i jego synowie

Dariusz i Klaudiusz, którzy stoją na straży rodzinnej tradycji. Rok 1990 był przełomowy dla rodziny Więcków z Psar Śląskich. Adolf i jego syn Dariusz zdecydowali się na stworzenie firmy z prawdziwego zdarzenia w oparciu o tradycje i możliwości jakie niosły nowe czasy. Była to trudna, ale jak się wkrótce okazało, niezwykle trafna decyzja. Mieli w ręku atut rodzinnej tradycji, doświadczenie i znajomość masarsko-wędliniarskiego fachu. W roku 2000 firma „WIĘCEK” dawała zatrudnienie ponad 40 pracownikom. Dawała umiejętności i