„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”
PROW
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Usprawnienie procesu produkcji i formowania wyrobów w kierunku ich innowacyjności przez zakup maszyn i urządzeń.
Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Kilka słow o naszej firmie

wiedzę pokaźnej liczbie uczniów, z których wielu bądź zasiliło załogę zakładu, bądź stało się cennym nabytkiem innych firm o podobnym profilu produkcyjnym. W ciągu kolejnych lat, do jubileuszowego roku 2003, nastąpił kolejny, niezwykle dynamiczny rozwój bazy produkcyjnej i handlowej firmy „WIĘCEK”. W ciągu zaledwie 4 lat liczba zatrudnionych w niej wzrosła do ponad 70 osób, a powierzchnia produkcyjna z ówczesnych 700 m2 wzrosła aż do 1500 m2. W roku 2007 liczba zatrudnionych wzrosła do ponad 100 osób łącznie z uczniami.

Klimatyzacja, sterowane komputerowo ciągi technologiczne, kotły, nadziewarki z programatorami, myjnie automatyczne, hale produkcyjne wyposażone we wszystkie nowinki technologiczne, jakie niesie rozwój tej dziedziny branży spożywczej, to rzeczywistość zakładu szczycącego się ponad 80-letnią tradycją. Nowoczesny zakład spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Unię Europejską. W 2004 roku zakład przeszedł gruntowną modernizację, która otworzyła Więckom drzwi do handlu z krajami należącymi do Unii.