„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”
PROW
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Usprawnienie procesu produkcji i formowania wyrobów w kierunku ich innowacyjności przez zakup maszyn i urządzeń.
Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Kilka słow o naszej firmie

Widocznym znakiem pozycji firmy na rynku są liczne nagrody, które otrzymuje na wielu konkursach wędliniarskich. Podczas ogólno-polskiego konkursu wędliniarskiego „Najlepszy wyrób okazjonalny – Wielkanoc”, w którym firma brała udział w latach 2005-2007, zdobyte zostały czołowe miejsca. W roku 2006 Więckowie otrzymali Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy na Dożynkach Jasnogórskich. W tym samym roku Zakład Masarski „WIĘCEK” zdobył I miejsce w konkursie „Na najlepszy zakład przetwórstwa rolno – spożywczego oraz najlepsze

gospodarstwo rolne Powiatu Lublinieckiego” w kategorii „najlepszy zakład przetwórstwa rolno – spożywczego”. Firma „WIĘCEK” wspiera i popiera rozwój sportu, jest także sponsorem wielu lokalnych imprez, często wspomaga, także organizację imprez i zawodów o zasięgu ogólnopowiatowym. W roku 2010 firma „WIĘCEK” obchodziła swoje 20-lecie działalności. Nasza firma oraz nasze wyroby cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jubileusz 20-lecia mówi sam za siebie – zdobyliśmy poparcie oraz zaufanie u klientów.